Cenaclul "Sunetul muzicii"

poezie, proză, muzică, pictură, fotografie, filozofie, evenimente culturale

În lacrimă e împletită iubirea.../ Tu lacrimâ-i împlititâ vrearea...(versiunea română-aromână)

În lacrimă e împletită iubirea...


- Îmi aşez sufletul lângă tine! 
Noapte şi zi, prin timp, 
din pădurea dorului şoaptele frunzelor 
îşi devoalează etern iubirea neschimbată 

Hoinar vânt, 
prin ferestrele deschise ale inimii 
cascada amintirilor 
şi-a aruncat raza de lumină 

Purtate de vânt, 
petalele macilor roşii au ajuns 
pe suprafaţa râului 
la marginea câmpiei 

Zâmbeşte poznaşă lumina soarelui, 
Zâmbeşte jucăuş şi valul! 

Străbaţi eteruri 
la care nu ajungi, căci lumea 
nu poate trece nişte ziduri, 
surprinzi sunete de corn, repezi, 
uruitoare alămuri, tânguitoare corzi, 
sămânţa o sădeşti 
lăsând-o să încolţească... 

Halucinante tărâmuri 
abia apărute din mare 
după ce marea şi-a retras apele, 
dune de nisip arse de soare, 
în zare munţii par înalţi, norii 
coboară peste linia frântă a orizontului 

Cuibărit peste vârfurile arborilor 
un clocot există, 
râurile sunt repezi, deşi abia susură, 
Cu dorinţă îi atingi buzele, 
În lacrimă e împletită iubirea... 

Cu cât pătrunzi mai adânc, 
cu atât fascinaţia este mai mare, 
Ţii o făclie aprinsă şi mergi, 
nu ştii până unde vei ajunge, 
Vrei să pătrunzi 
până unde n-ai mai ajuns niciodată, 
şi timpul aleargă, 
şi acum goneşte spre mâine, 
iată, deja a trecut 

Ce nebunie să străbaţi cleştaruri de gheaţă 
printre torţele pietrelor albastre! 

Din palmele ei vrei lumina, 
lumina ei strânsă într-un cerc, 
Cercul ei, cercul iubirii, 
interzisa capcană şi straturi de gânduri, 
Ceva din ea îţi spune să nu opreşti clipa, 
Să te opreşti, tu, un călător, tu, un căutător! 

A sosit vremea schimbării, vremea pământului, 
ţi se stinge flacăra torţei, 
înaintezi, auzi glasul ei, 
respiraţia Ei îţi arde oxigenul... 

Alegeri, viaţă, credinţe, 
două credinţe alegi, a ta şi a ei, 
două clipe te despart, 
Atât de aproape şi atât de departe... 

Unde e zborul dacă secunda trece? 
Unde e glasul ei dacă timpul goneşte? 
Ecou, asta primeşti, din alt timp 
urmele ecoului ei, 
ecou care îţi spune s-o cauţi 
unde poate fi şi a fost, 
dar nu unde este... 

Printre ruine te blochezi 
devreme ce calci peste tine însuţi 
şi nu te mai poţi recompune 

Ea trebuie să aleagă mozaicurile 
şi apoi să le aşezaţi împreună, 
un singur trup veţi deveni, 
o singură suflare, 
un singur torent de lumină! 

Deja eşti departe de glasul minţii, 
noi forme de strigăt, alte forme, 
o cunosti, 
Eşti gata să primeşti abundenţă de ape, 
nu e nevoie de salt, 
doar de un singur pas 

- Ne-am oglindit în roua 
din paşii timpului pierduţi sau redescoperiţi, 
Dacă vrei răspunsuri 
întreabă vântul de pe câmpii!
 
- Oglinda cuvântului din ochii tăi e adevărul, 
vindecarea din inima ta e frumuseţea, 
zâmbetul impregnat pe faţa ta e iubirea, 
atingerea mâinii tale e dorinţa!

 

 

Tu lacrimâ-i împlititâ vrearea...

 

- Înji aşternu suflitlu lânga tini!

Noapti şi dzuâ, pritu chiro,

ditu pâdurea dorlui, pi anarga frandzâli

işi da tu padi nialâhsita vreari

*

Alâgatoru vintu,

pritu geamurli disfapti a inimâiei

dipriunâ amintirli

sprilingu raza di videalâ.

*

Purtati di vintu,

pitali di pirpirunji aroşhi aghumsirâ

pi supra arâului

la mardzina di câmpu.

 

Arâdi cu hari videala soarilui,

Gimbuşhliu arâdi şi aţzea apâ mari!

*

Strâbaţzâ ţzeruri

iu nu agiundzâ, câ lumea

nu poati ta-s treacâ niscânti stiznji,

ducheşţzâ cântãri di cornu, aghunjisiti,

ghârghârici di halcumâ, plângatoari cordzâ,

sâmiţza u seaminji

şi u alaşi ta-s fitruseascâ...

*

Mintiti locuri,

tora inşiti ditu amari

dupâ ţzi amarea işi trapsi apili,

copi di arinâ tuchiti di soari,

pi dzeanâ munţzâi par analţzâ, niorii

dipun pisti indreapta frâmta andzari...

*

Aşhtirnutâ pisti varfuri di pohji,

unâ clucuteari iasti,

arâurli suntu aghunjisiti,şi au boaţzea şcurtâ,

Cu mirachi-i atindzâ budzâli,

Tu lacrimâ-i împlititâ vrearea...

*

Cu câtu inţzrâ ma ahânda,

cu ahâtu ciudia-i ma mari,

ţzânji un focu apresu şi imnji,

nu ştii pâna iu vrei sagiundzâ

şi cum treaţzi oara,

şi tora alagâ câtâ mâni, mutrea, dusi...

Ţzi zurleaţzâ sâ strâbaţzâ hrisãhi di gleaţzâ

pitu pirili la aţzeali njirli cheţzari!

*

Ditu pãlnjili a ei vrei videalâ.

videala ei adunatâ tu-un ţzercu,

Ţzercul a ei, ţzercul a vreariei,

farâ pâghidâ şi peturi di minduieri,

Ţiva ditu ea ţzâ aspuni snu ţzânjii tora sicunda,

Sdhânaseşţzâ, tini,ţi aladzâ, tini ţi cafţzâ!

Vini oara alâchsirilor, oara loclui,

foclu apresu ţzâ sâ astindzi,

imnji, avdzâ boaţzea ei,

duhlu a Ei, farâ di suflu ti alasâ ...

*

Alidzeri, banâ, cridinţzi,

dauâ cridhinţzi aledzâ, a ta si a ei,

dauâ clipiti ti dispartu,

Ahâtu di aproapi şi ahâtu di largu...

 

Iu iasti zborlu maca sicunda treaţzi?

Iu iasti zborlu a ei maca chirolu alagâ?

Iholul, aesta afli, ditu altu chiro

toarâli a iholui a ei,

iho cari ţzâ spuni s-u cafţzâ

iu poati sibâ şi iu fu,

ma nu iu iasti...

*

Pritu surpati lucri ti anclidzâ

ma aghonjia di calţzâ tini pisti tini

şi dinãu nu poţzâ s-ti mai adari.

*

Ea lipseaşti sâ aleagâ îmşhati cheţzari

şi deapoa dipriunâ s-li aştirneţzâ,

un singuru trupu v-as hiţzâ,

unu adiatu,

unâ singurâ luminâ curgâtoari!

 

Fugatu eşţzâ largu di minti,

alti turlii di greri, alti turlii di lucri,

u ştii,

Hâdzari eşţzâ ta-s iai apa

ţzi ghinji nu lipseaşti ta-s ansari

unu imnatu ţzâ agiundzi...

*

- Nâ vidzum tu arauâ

ditu toarili a chirolui chirutu sau aflatu,

Maca vrei sa ştii

intreabâ vintul de pi câmpuri!

Ghilia a zborlui ditu ochlii a tai spuni îndreptu

ghitripsearea ditu inima ta iasti muşuteaţza,

arâslu armasu pi faţza ta iasti vrearea,

hârshearea a mânaiei a tale iasti mirachi!

Vizualizări: 85

Comentariu publicat de Calotescu Tudor Gheorghe pe August 28, 2011 la 11:05am
Mă las purtat în lumea ta minunată!
Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 28, 2011 la 12:58pm

Mulţumesc pentru vibraţia lecturii acestui poem bilingv şi gândurile lăsate, Natasa.

Cu prietenie, Irina Lucia

Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 28, 2011 la 1:04pm

Tudor, "sa plutim cuprinsi de farmec/ sub lumina blândei lune ..."

http://www.trilulilu.ro/cherrysilvy/4f9f684991e4e0?offset=10

Multumesc pentru semnul gandului tau.

Cu drag, Irina Lucia

Comentariu publicat de Vasilica Ilie pe August 29, 2011 la 11:04am
semnul meu si aici. te citesc oriunde, cu drag, Vali
Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe Septembrie 3, 2011 la 10:06pm

Multumesc pentru lectura si semnul tau si de aici, Vali.

Cu drag, Irina

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cenaclul "Sunetul muzicii" !

Alătură-te reţelei Cenaclul "Sunetul muzicii"

Parteneri

Suflet si spirit de mediator

 ADEVǍRUL

ADVOCACY GRUP SEBES

advocacy.sebes@yahoo.com

                

ECHIPA

VIRGINIA - SMARANDITA BRAESCU


  

si PETRU FAGARAS,  creatorii retelei, administratori principali

 

NICK IOSUB

Administrator activitate

 

MARIANA DUMITRAN

Comentator texte

Activitatea Recentă

Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Georgeta NEDELCU
Luni
Petrica Fagaras a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Fără a supraestima a utilizatorului Bățmîndru Lucia
Duminică
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Fără a supraestima a lui Bățmîndru Lucia
Duminică
blaga valeriu-catalin a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Fără a supraestima a utilizatorului Bățmîndru Lucia
Sâmbătă
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Fără a supraestima a lui Bățmîndru Lucia
Sâmbătă
Postare de log efectuată de Bățmîndru Lucia
Sâmbătă
Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Chesov Elena
Iul 3
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Gânduri... a lui Bățmîndru Lucia
Iul 3
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Gânduri... a lui Bățmîndru Lucia
Iul 2
Postare de log efectuată de Bățmîndru Lucia
Iul 2
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Puiul de căprioară a utilizatorului CIOBOTARIU MARIA
Iul 2
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Langa rau a utilizatorului blaga valeriu-catalin
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Langa rau a lui blaga valeriu-catalin
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Dați-vă naibii! a lui Aurel Conțu
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Un minut a lui zaxa monica
Iul 2
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Curriculum vitae a utilizatorului Petrica Fagaras
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Curriculum vitae a lui Petrica Fagaras
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Muream a lui zaxa monica
Iul 2
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog CUPTOR de Maria Dorina Paşca a utilizatorului Petrica Fagaras
Iul 2
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog CUPTOR de Maria Dorina Paşca a lui Petrica Fagaras
Iul 2

Forum

Nu v-am uitat dragii mei! De aceea, iata, va dedic "raiul lacrimei" mele de pe "plaiul meu românesc"!

Începută de Maria CROCY în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 4 Răspunsuri

Azi am gasit un mesaj, care mi-a provocat subit o durere.Indragita scriitoare,  Viorela Codreanu mi-a trimis un mesaj : "Ne-ati uitat cu totul ???" Desi…Continuare

Cuvinte cheie : ţară, cuvânt, iubire

Cura de gândire

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Apr 25, 2018. 23 Răspunsuri

 Apa are propria-i inteligență : sapă maluri;  hrănește; spală și înmoaie; debordează lin sau sălbatic; vindecă boli; evaporă și ascultă muzică (numai simfonie). Succederea unor emoții intense aduc…Continuare

Cuvinte cheie : crocy, maria, conștiință

Geometria cunoașterii (după „Ascunde poete întristarea” de Emanuel Pope)

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Oct 26, 2015. 15 Răspunsuri

Axă : cer –apă –pământ.Meridian – cuvânt necunoscut din unghi drept.Linia – curbă întinsă,…Continuare

Cuvinte cheie : întristarea, poete, ascunde

SUFLETE BĂTRÂNE!

Începută de Smeu-Mare Elena în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Smeu-Mare Elena Dec 31, 2014. 4 Răspunsuri

SUFLETE BĂTRÂNE!Citesc Fie cuvintele unui filosof anonim, Fie frica din ochiul omenesc Care vede ce prompt îmbătrânim!Noi, Muritorii, trăim şi mult, dar şi puţin, Pe când cei pe dinăuntru goi Trăiesc…Continuare

DEFINIŢIE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Oct 26, 2015. 4 Răspunsuri

Iubirea ta... albă pasăre,minusculă,rotindu-se concentric în făptura mea.Iubirea mea...întinderea albastră,scăldând plaja sufletului tău,cu nisipuri aurii mişcătoare...Continuare

JUSTIFICARE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Aug 16, 2016. 4 Răspunsuri

Un fior străbate fiinţa,nostalgii şi-au făcut cuib în suflet,tristeţi...visări... cu chip de poezie,o pală de lumină înaripează clipa.Viaţa îşi deapănă firul...lumea de rostu-i îşi vedenumai…Continuare

PRIMĂVARA

Începută de Elena Buldum în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 3 Răspunsuri

Poema curt d’ELENA BULDUM traduït del romanés al català per PERE BESSÓestació de primaveraen les galtes rogesbotons de peoniesllagrimegenla rosada del matí***anotimp de primăvarăîn obraji roșiiboboci…Continuare

Zburați cu propriile voastre aripi

Începută de Bota Claudia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Bota Claudia Iun 13, 2016. 3 Răspunsuri

Zburați cu propriile voastre aripiAutor: Claudia BotaZburați mereu în largul vieții,Cu…Continuare

Cuvinte cheie : zbor, aripi, poezie

Iarna

Începută de Mariana Bendou în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Bendou Dec 26, 2014. 2 Răspunsuri

Iarnã, du-te!…Continuare

Cuvinte cheie : 2014, Bendou, Mariana, iarna

UMĂRUL TĂU

Începută de Aida Zaharia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Aida Zaharia Feb 8, 2014. 2 Răspunsuri

Colorează-mi viselecu mănunchiuri de stele,adunate din abisul întunecat al nopțilorcând stau cu ochii pironițiîn neantCăutându-mi punctul de sprijinde care să mă agăț,de care să mă avântsă merg mai…Continuare

© 2020   Created by Petru Făgăraş.   Oferit de

Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor