Cenaclul "Sunetul muzicii"

poezie, proză, muzică, pictură, fotografie, filozofie, evenimente culturale

Recenzie realizată de Bianca Marcovici ( Israel)

Volumul  “Două lacrimi de cer” , semnat de Valentina Becart

                               Bianca Marcovici * Haifa-Israel

                                                                                   ( USR- filiala Iaşi )

                    Poeta Valentina Becart, născută în anul 1961 în jud. Iaşi şi-a făcut simţită prezenţa în spaţiul poetic ( relativ târziu) în perioada matură a existenţei. După propria-i mărturisire – încercările de versificare încep în jurul vârstei de 9 ani. În perioada liceului a strâns câteva poezii într-un jurnal care s-a pierdut în negura timpului. Iat-o revenind cu energii, acumulări noi – după o lungă absenţă. În decurs de 6 ani a citit intens, s-a familiarizat cu noile orientări, stiluri din spaţiul cuvântului scris... reuşind să editeze volumele:

                Fata sihastra, ed. Timpul, Iaşi, 2005 ; Clipe arse, ed. Timpul,  Iaşi, 2006 ;Două lacrimi de cer, ed. ALFA, Iaşi, 2007 ; Antologie de poezie şi comentarii becartiene ( 35 de poeţi), ed. Paneurop, Iaşi, 2008 ; Undeva, un poet..., ed.  ArhipArt, Sibiu, 2010; Pe muchia instabilă dintre existenţă şi neant, ed. Stef, Iaşi, 2011. De asemenea, a îmbrăţişat poezia colegilor ( mânuitori ai condeiului) şi cu dăruire ( dar nu fără sacrificiu...)a adus în lumina tiparului antologiile:

                  Antologie de poezie ( 55 de poeţi contemporani), ed. ArhipArt, Sibiu, 2010 ; Antologia de proză „Declin”, ed. ArhipArt, Sibiu, 2010. În prezent are în lucru o altă antologie:  „101 de poeţi contemporani” şi romanul „Viaţă furată”. În această perioadă scrierile Valentinei Becart apar pe diferite site-uri şi în diverse publicaţii din care amintim doar câteva; revista ” Moldova Literară” ( fondată de Liga scriitorilor filiala Iaşi-Moldova) ( unde activează ca redactor ) ; revista „Poezia” apărută sub egida USR, Iaşi ; revista „Vatra-veche” ( Tg. Mureş) ; revista „Singur” ( Târgovişte) ; revista „Nou Horizont”, Valencia, Spania. etc...  În anul 2011 primeşte Diploma de Excelenţă (la Gala Premiilor de Excelenţă), secţiunea: pesonalitatea culturală a anului. ( 23 ianuarie 2011, Iaşi). Volumul „Două lacrimi de cer”, ed. Alfa, Iaşi, 2007, ( la care fac referire) cuprinde poeme de o largă varietate, acestea purtând amprenta modernităţii şi nu numai... întâlnim în paginile acestei cărţi ( destul de voluminoase) un univers liric specific clasicilor literaturii române.

               „Abisurile sufleteşti, descoperite la vreme de o critică atentă, în poezia feministă a unei Magda Isanos, Maria Banuş şi Ileana Mălăncioiu, dar nu numai, sunt repere definitorii şi în volumul supus aici „analizei”. Arderile de „tot” se regăsesc ca un litemotiv în unele poeme de dragoste visată, dar şi în accentele unei senzualităţi fruste.” (Prof. Mitriţă Creţu ( Mitridate)... ).

                „Acolo unde timpul îşi află hotarul” poeta vrea să ridice o „biserică albă” unde să poată murmura o rugăciune şi cine ştie... „poate o stea se va aprinde // pe bolta întunecată // unde adevărul tăinuit  // pare mai însetat de „sânge cald”  // cu fiecare răsărit”. ( Acolo unde timpul îşi află hotarul).

             Eul liric este vizibil marcat de curgerea timpului... fiind trecut prin „focul” mistuitor al întrebărilor fără de sfârşit. Liberă şi nestăvilită în drumul spre căutarea frumosului – conştiinţa-i creatoare face câte un popas la „ore de cumpănă” şi trece prin filtrul trăirilor hipersensibile întregul „arsenal” al realităţii înconjurătoare ... Dar nu se mulţumeşte cu atât!  Spaţiul metafizic   pare a fi locul cu disponibilităţi multiple pentru spiritu-i reflexiv şi profund... spirit care pătrunde în invizibil cu încredere şi tenacitate... provăcând misterul. Un moment dintr-o zi caniculară de vară este redat printr-un limbaj limpede, clar, însufleţit de prospeţimea gândului către cea aşteptată.

                „razele soarelui îşi caută  // strălucirea // în paharul tău. // Mi-e    atât  de sete! // Ars de dorinţă – beau până la fund – // ultimul strop... fără tine!”                                                  ( Băutura ta preferată – nectar).

Stăpână pe mijloacele de expresie, mişcându-se cu dezinvoltură printre răsărituri  şi apusuri, trăirile poetei  trec de la starea de linişte, calm aparent... la starea de angoasă, măcinare lăuntrică, nelinişte, înfrângere , singurătare apăsătoare... acestea căpătând valenţe grave, profunde  - străbătute de intensitatea fiorului liric.

                           „ Vai ,mie!, //  cerşesc azur // şi mistuit de sete, // muşc brazda caldă... pe ţărmul unde iele – // în seva mea se scaldă!”//  „ O, sfânt giuvaier //  ţi-e ruga în zadar... // şi-azurul stins, // în ochi viclean de cer” ( Cerşesc azur). Din „culorile luminii” într-un elan al naivităţii şi încrederii în orizonturi ondulatorii... împleteşte versuri suave, luminoase pentru a fi „Cu un pas mai aproape de cer”. Această stare de beatitudine nu durează – este ca un fulger ce despică întunericul în două. Viaţa (afirmă poeta) este „drum în lumină bătătărit de talpa aspră a suferinţei.  // Cuvântul răsună în spaţiu // ce rămâne la fel de abstract. // Aleargă, aleargă! // Nu te opri... între viaţă şi moarte.//  Izvoarele vor duce mai departe // taina începutului.” ( Cuvântul răsună în spaţiu).  Întâlnim în unele poezii cuprinse în acest volum  o anumită simplificare şi naivitate căutate...  Prozaismul voit , versul abrupt nu ştirbesc cu nimic din lirismul încărcat de emoţie , din valoarea poetică.

                     „Şi totuşi, cum arată „gloria”? // „Nu ştii!” // mi s-a părut că-mi şopteşte la ureche /  ceva... //  venit ca dintr-un vis.//

„Ascultă cu atenţie!”//  Mai întâi şi se va arăta sub forma unui chip...//

Scăldat într-o lumină pură, binevoitoare. // Ochii vor fi numai zâmbete, ascunzând cu grijă // Marea Trădare” ( Clipa de glorie).

Poezia este o stare, o flacără ce izbucneşte din adâncurile sufleteşti, nu cunoaşte reguli... revărsându-se în albia imaginarului fără oprelişti... Poetul intervine, îngrădeşte, îndiguieşte doar atât cât expresia poetică să capete limpezime şi profunzime.

            Poeta Valentina Becart, neobosită căutătoare de expresii inedite... contemplă în zilele însorite „zorii scăldându-se ca pruncii  // în lacrimi de fericire; Alte expresii ca; „pe buzele tale aprinse surâde abisul”; „ de sângele uitării zace-acum pătată” ; „rogojină împletită din doine strămoşeşti” ; „toamnă bănuţi de aur pentru clipe de nostalgie” ; „viaţa-mi sângera peste tot”.... produc reverberaţii cu ecouri lăuntrice tentaculare.

Însetate de transcendent, versurile caută liniile verticale în speranţa evadării din spaţuil strâmt, limitat al vieţii. Timpul este un adevărat „călău” ce urmăreşte tăcut fiecare pas al poetei.

              „Mi-am cioplit propriu-mi chip // pe inimi de vânt // pe strigăt de lună // pe izvoare fără hodină... // cum să-l mai adun // într-un „umn de nisip”?!... şi concluzionează fără a cădea în patetism lamentabil: „Zadarnică trudă // să-ţi făureşti un chip // pe retina timpului // pe zborul clipelor // şi sfâşietoarea rugă... a nenăscutului.” ( Sfâşietoarea rugă a nenăscutului).

                   Devorată de iluzie şi destrămare -  poeta îşi condensează trăirile în  nenumărate titluri de poezii care-i  nuanţează neliniştea spirutuală ,  nelinişte cu reverberaţii semantice, estetice în spaţiul poetic. Iată câteva: „Zidit de viu în temniţa tăcerii” ; „Înfăşurată în toamne şi amurguri” ; „Înşelătoarea pâine a zeilor” ; „Iubirea-n pietre zăvorâtă” ; „Marele strigăt”; „bezna m-a cuprins cu braţele-amândouă”; „o coasă a trecut ca un gând”; „pe crucea destinului”; „şi mai căzu un cuvânt tremurat”... acestea fiind câteva din cele 239 de poeme cuprinse în volumul „Două lacrimi de cer”. Iubirea, tristeţea, resemnarea, zborul, visul, dorul , viaţa răsărind „timid” dintre ruine... toate şi-au făcut loc în versurile poetei  Valentina Becart a cărei lirică este străbătură de mari frământări şi sfâşieri interioare ce duc  în final... la o adevărată confesiune existenţială. Poetă complexă -  cu un spirit ascuţit  în ce priveşte conştientizarea vieţii  -  cu toată  multitudinea aspectelor ei coloristice – transcrie într-un ton grav latura perisabilă a existenţei...  supăsă degradării... Şi cum altfel ne-o putem imagina decât trecând de la o stare la alta: uneori pasională, tandră, melancolică ... şi nu peste mult timp aflată  în cealaltă extremă:  revoltată, dezamăgită... purtând povara „necunoscutului” ca pe o rană  mereu sângerândă... sufletul fiindu-i înfăşurat într-un straniu sentiment al „iernilor timpurii” cu vânturi polare... Pendulând între revoltă şi reverie reuşeşte să asculte ecoul „marilor chemări” ce vibrează în structura sensibilă şi rafinată a trăirilor sale  poetice , trăiri regăsite în stihuri expresive încărcate de semnificaţii .

                        „să curăţăm pământul de ruine... // şi să’nălţăm altare //  de „rugăciune pline”. // În fiecare clipă trecătoare // să’nnobilăm al vremilor noroi. // În pulberi să aprindem stele, // şi-n fiecare zi // slăvi-vom dimineţi, // scăldate-n auritul soare”. ( Să’nălţăm altare).

               Titlul volumului “Două lacrimi de cer” ( adevărată metaforă)… deschide căi spre inima cititorului  care poate descoperi  aici ( în volum) poezii cu  o paletă variată de  stări având o încărcătură emoţională  vulcanică, incandescent ă…

                 Vă invit la lecturare  şi delectare  spirituală!

Vizualizări: 39

Comentariu publicat de valentina becart pe August 31, 2011 la 9:09pm

Doamna Mariana,

multumesc!

unii se hotărâsc greu... dar va fi bine!

cele mai frumoase gânduri,

valentina

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cenaclul "Sunetul muzicii" !

Alătură-te reţelei Cenaclul "Sunetul muzicii"

Parteneri

Suflet si spirit de mediator

 ADEVǍRUL

ADVOCACY GRUP SEBES

advocacy.sebes@yahoo.com

                

ECHIPA

VIRGINIA - SMARANDITA BRAESCU


  

si PETRU FAGARAS,  creatorii retelei, administratori principali

 

NICK IOSUB

Administrator activitate

 

MARIANA DUMITRAN

Comentator texte

Activitatea Recentă

Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Maria CROCY
ieri
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Ploua a lui blaga valeriu-catalin
Miercuri
Postare de log efectuată de blaga valeriu-catalin
Miercuri
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Lila, frumoasa de sub sălcii de Bățmîndru Lucia a lui Petrica Fagaras
Duminică
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Lila, frumoasa de sub sălcii de Bățmîndru Lucia a lui Petrica Fagaras
Apr 10
Postare de log efectuată de Petrica Fagaras
Apr 10
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Surâs nevinovat a lui CIOBOTARIU MARIA
Apr 9
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Surâs nevinovat a lui CIOBOTARIU MARIA
Apr 7
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pășim tăcuți a utilizatorului CIOBOTARIU MARIA
Apr 7
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Dacă aș fi frunză a lui Elena Buldum
Apr 7
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog MĂLINI-Volumul IV a lui EDUARD DORNEANU
Apr 7
Postare de log efectuată de CIOBOTARIU MARIA
Apr 7
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog MĂLINI-Volumul IV a lui EDUARD DORNEANU
Apr 5
blaga valeriu-catalin a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Dacă aș fi frunză a utilizatorului Elena Buldum
Apr 5
blaga valeriu-catalin a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pășim tăcuți a utilizatorului CIOBOTARIU MARIA
Apr 5
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Pășim tăcuți a lui CIOBOTARIU MARIA
Apr 5
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Dacă aș fi frunză a lui Elena Buldum
Apr 5
Pictograma profiluluiVasilica Ilie i-a dăruit un cadou utilizatorului Petrica Fagaras
Apr 3
Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Vasilica Ilie
Apr 2
Utilizatorului EDUARD DORNEANU îi place postarea pe blog MĂLINI-Volumul IV a lui EDUARD DORNEANU
Apr 1

Forum

Nu v-am uitat dragii mei! De aceea, iata, va dedic "raiul lacrimei" mele de pe "plaiul meu românesc"!

Începută de Maria CROCY în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 4 Răspunsuri

Azi am gasit un mesaj, care mi-a provocat subit o durere.Indragita scriitoare,  Viorela Codreanu mi-a trimis un mesaj : "Ne-ati uitat cu totul ???" Desi…Continuare

Cuvinte cheie : ţară, cuvânt, iubire

Cura de gândire

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Apr 25, 2018. 23 Răspunsuri

 Apa are propria-i inteligență : sapă maluri;  hrănește; spală și înmoaie; debordează lin sau sălbatic; vindecă boli; evaporă și ascultă muzică (numai simfonie). Succederea unor emoții intense aduc…Continuare

Cuvinte cheie : crocy, maria, conștiință

Geometria cunoașterii (după „Ascunde poete întristarea” de Emanuel Pope)

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Oct 26, 2015. 15 Răspunsuri

Axă : cer –apă –pământ.Meridian – cuvânt necunoscut din unghi drept.Linia – curbă întinsă,…Continuare

Cuvinte cheie : întristarea, poete, ascunde

SUFLETE BĂTRÂNE!

Începută de Smeu-Mare Elena în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Smeu-Mare Elena Dec 31, 2014. 4 Răspunsuri

SUFLETE BĂTRÂNE!Citesc Fie cuvintele unui filosof anonim, Fie frica din ochiul omenesc Care vede ce prompt îmbătrânim!Noi, Muritorii, trăim şi mult, dar şi puţin, Pe când cei pe dinăuntru goi Trăiesc…Continuare

DEFINIŢIE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Oct 26, 2015. 4 Răspunsuri

Iubirea ta... albă pasăre,minusculă,rotindu-se concentric în făptura mea.Iubirea mea...întinderea albastră,scăldând plaja sufletului tău,cu nisipuri aurii mişcătoare...Continuare

JUSTIFICARE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Aug 16, 2016. 4 Răspunsuri

Un fior străbate fiinţa,nostalgii şi-au făcut cuib în suflet,tristeţi...visări... cu chip de poezie,o pală de lumină înaripează clipa.Viaţa îşi deapănă firul...lumea de rostu-i îşi vedenumai…Continuare

PRIMĂVARA

Începută de Elena Buldum în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 3 Răspunsuri

Poema curt d’ELENA BULDUM traduït del romanés al català per PERE BESSÓestació de primaveraen les galtes rogesbotons de peoniesllagrimegenla rosada del matí***anotimp de primăvarăîn obraji roșiiboboci…Continuare

Zburați cu propriile voastre aripi

Începută de Bota Claudia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Bota Claudia Iun 13, 2016. 3 Răspunsuri

Zburați cu propriile voastre aripiAutor: Claudia BotaZburați mereu în largul vieții,Cu…Continuare

Cuvinte cheie : zbor, aripi, poezie

Iarna

Începută de Mariana Bendou în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Bendou Dec 26, 2014. 2 Răspunsuri

Iarnã, du-te!…Continuare

Cuvinte cheie : 2014, Bendou, Mariana, iarna

UMĂRUL TĂU

Începută de Aida Zaharia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Aida Zaharia Feb 8, 2014. 2 Răspunsuri

Colorează-mi viselecu mănunchiuri de stele,adunate din abisul întunecat al nopțilorcând stau cu ochii pironițiîn neantCăutându-mi punctul de sprijinde care să mă agăț,de care să mă avântsă merg mai…Continuare

© 2021   Created by Petru Făgăraş.   Oferit de

Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor