Cenaclul "Sunetul muzicii"

poezie, proză, muzică, pictură, fotografie, filozofie, evenimente culturale

Comitetul Director al Ligii Scriitorilor din Romania a instituit la începutul anului 2009, Premiul Virtutea Literară, constând din Medalia Virtutea Literară şi o Diplomă de Excelenţă, însoţită de o sumă de bani. Acest premiu se acordă anual scriitorilor în viaţă, a căror operă promovează idei umaniste de toleranţă, valori ale patrimoniului naţional şi a căror personalitate şi comportare morală şi civică este un exemplu în societatea românească.

Comitetului Director al Filialei Hunedoara, a Ligii Scriitorilor din România, condus de ing. Ion Velica, acordă în 19 Decembrie 2009, Diploma ,,Virtutea Literară” scriitorului, poetului şi promotorului cultural Al.Florin Ţene din

Cluj-Napoca,

pentru întreaga activitate literară şi spiritual civic, demonstrat în viaţa social-culturală, cât şi cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate literară. Al. Florin Ţene reprezintă un exemplu pentru noi toţi şi, pentru că în întreaga sa operă a promovat idei umaniste, de toleranţă, precum şi valorile patrimoniului naţional.

Domnul Al. Florin Ţene este un foarte cunoscut poet, critic literar, promotor cultural, dar şi eseist de factură filosofică, de inspiraţie fenomenologică, actualmente Preşedinte al Ligii Scriitorilor din România. Apreciat în ţară şi peste hotare, a fost premiat, printre altele, cu „Diploma de jurnalist european”, oferită de Comisia Europeană, 1996 şi membru corespondent în Academia Română Americană (A।R.A).

Scriitorul Nicolae N. Negulescudirector al revistei de cultură universală Constelaţii diamantine, a primit astăzi, 26 Iulie 2011, cea mai înaltă distincţie a Ligii Scriitorilor Români: [b]Virtutea Literară[/b], pentru neobosita activitate scriitoricească şi nu numai.

* Nicolae N. Negulescu - născut 7 decembrie 1940 Craiova - Poet român

În adresa Ligii Scriitorilor Români cu nr. 624/2011, se menţionează:,,Stimate domnule N.Negulescu, datorită activităţii dumneavoastră îndelungate în folosul culturii şi spiritualităţii, comitetul director al Ligii Scriitorilor din România a hotărât cu prilejul împlinirii unui an de la înfiinţarea revistei Constelaţii diamantine, să vă acorde cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre ,,Virtutea Literară”. Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A. R . A)

Premii şi diplome obţinute


Administraţia a fost de acord ca domnului Nicolae N. Negulescu să i se confere statutul de membru onorificfie - Preşedinte Dr. Florentin Smarandache, Universitatea din New Mexico (11.27.2010)

Certificate of Appreciation in recognition of valuable contributions to the culture by Math & Sciences Department of the University of New Mexico - Gallup Branch for 2008-2009

Internaţional Association Of Paradoxism Avanguard Movement In Arts And Science - Board Of Directors does hereby recognize that Nicolae N. Negulescu Has Been Chosen For Distinguished Achievement In Paradoxism And Has Been Confered An Honorary Membership - President Dr. Florentin Smarandache, University of New Mexico (11.27.2010)

Certificat de Apreciere în semn de recunoaştere a contribuţiilor valoroase la cultura de Math & Departamentul de Stiinte de la Universitatea din New Mexico - Sucursala Gallup pentru 2008-2009.

Asociaţia Internaţională de Paradoxism Circulaţie Avanguard în arte şi ştiinţe - Consiliul de

- Licenţiat în Regie Cinematografică şi artă fotografică. Studii complementare în filosofie metafizică, filosofie orientală, istoria religiilor, mitologie.

- Autor a peste 21 de expoziţii de artă fotografică la saloane naţionale.

- Autor de filme documentare de scurt metraj. Ex-foto-reporter, ex-reporter, ex-redactor, ex-redactor şef la diferite publicaţii.

- Colaborări cu artă fotografică la reviste şi almanahuri literare.

- Realizator în 1981 a Galeriei de portretistică a celebrităţilor medicinei româneşti - în inima Muzeului de Istorie a Medicinei ,,Victor Gomoiu”, la propunerea rectorului Universităţii Craiova, prof. dr. Tiberiu Nicola.

- Ex-profesor de artă fotografică la Casa Studenţilor din Craiova. Actual director de imagine al publicaţiei de cultură ,,Raţiunea”.

- Este membru al Ligii Scriitorilor din România.

- Din 22.01.2010 este vicepreşedinte al Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor din România.

- Din 23.03.2010 este redactor-şef al revistei de cultură Literaria.

- Din septembrie 2010 este fondator şi director al revistei de cultură universală Constelaţii diamantine.

- A fost nominalizat la premiile Ligii Scriitorilor Români, 25 februarie 2011, cu volumul Ochiul de foc.

- Este menţionat de Marin Popa în Istoria literaturii de azi pe mâine, vol. II, la pag. 253, Editura Semne, Bucureşti, 2oo9.

- La 16 ani debut radiofonic cu un grupaj de poeme - pe un fond muzical susţinut de actorul - menestrel Tudor Gheoghe într-o emisiune a Studioului de Radio Oltenia.

- La 21 ani debut cu un grupaj de poeme în revista literară ,,Ramuri”, debut prefaţat de regretatul critic literar Constantin Dumitrache. Membru al cenaclurilor literare ,,Traian Demetresc”, coordonat de prof. universitar Ion Pătraşcu, ,,Ramuri” coordonat de scriitorul Marin Sorescu, ,,Luceafărul”, coordonat de regretatul poet Cezar Ivănescu. A publicat frecvent grupaje de poeme în revistele ,,Ramuri”, ,,Luceafărul”, ,,Flacăra”, ,,Convorbiri literare” şi în ,,Almanahurile Ramuri”. La propunerea scriitorului Marin Sorescu - pe atunci redactor-şef al publicaţiei ,,Ramuri”, a fost delegat oficial al revistei, pentru realizarea reportajelor literare. În acest sens i s-a acordat spaţiu în pagina a doua a revistei.

- În 1982 a fost nominalizat şi a participat la turnee literare cu scriitori ,,luciferişti”. Participant la acţiuni literare locale şi naţionale, consemnate în ,,România literară”. Invitat la activităţi literare în Constanţa (1981-1982) de către Secretarul Filialei Uniunii Scriitorilor din Constanţa, Marin Porumbescu.

Volume publicate de autor:

- Vesperale, volum de elegii, editura Litera, Bucureşti, 1983, prefaţat de Artur Silvestri, debut editorial.

- Sfera rostirii, poezii, editura Spirit românesc din Craiova, 2002, prefaţat Mircea Moisa.

- Prelat în regatul cuvantului, poezii, editura Spirit românesc din Craiova, 2005.

- Lacrimi de diamant, editura MJM- Autograf, Craiova, prefaţat de Florea Miu, redactor la revista ,,Ramuri”.

- Ochiul de foc, poeme metafizice, editura craioveana MJM-Autograf, 2008, prefaţat de Petre Ciobanu.

- Sfera rostirii, Prelat in regatul cuvântului şi Lacrimi de diamant, formează o trilogie metafizică.

Antologii, colecţii literare

- Mărturisirea de credinţă literară (vol. II), 2008, editura Carpathia Press, Bucureşti, volum realizat de Artur Silvestri.

- Romania din suflet, editura Boldas, Constanta, 2008, volum realizat de Ana Ruse, Laura Vaceanu, Valeriu Cuşner.

- Dictionarul elementar al scriitorilor romani al ARP, 2008.

- Antologia Noul Orfeu a ARP, 2008.

- Activitate literară, studii ezoterice

În anul 2006, autorul a susţinut publicarea debutanţilor în publicaţia ,,Raţiunea” . Perioada de aparentă ,,tăcere” între 1983-2002, a însemnat pentru poet trudă, sacrificii, şlefuire spirituală. Tezaurizând limbi ca: ebraica (aramanica), sanscrita şi greaca veche, intensificându-şi cercetările în Istoria doctrinelor filosofice creştine, filosofia antroposofică, arta divinaţiei, orientalistică, cosmogonie, astrologie, hermeneutică şi heraldică, s-a pomenit ,,zidit în manuscrise”. Cercetările sale în aceste vaste domenii s-au concretizat în articole, referate, eseuri, opere. Autorul a redeschis cursurile unor izvoare spirituale din: Sepher Yetsirah, Ghematria, Notaria, Themuria, Sepher-ul lui Moise, esenţa Cabbalei de la Eseniei, Zoharul din textele chaldeene, simbolismul mistic, textul Hecalat din literatura Merkabah, înţelesul cărţilor sfinte, metafizică şi teosofie, mistică numerologică, Zen şi Budhismul tibetan, Evagheliile gnostice, Bagavad- Gita şi Dhammapada, Corpus hermeticum, esoterismul druizilor, textul stravechii rugăciuni Kaddish, Spiritul Qumran-ic, soteriologia Crucii, teologia hindusă şi cea budhistă, mituri crepusculare, caracterul esoteric al gnosei, Epifanii şi Ocultari, Zaratrusta şi Zamolxis, gândirea hermeneutică, Heraclit, Pitagora şi Zenon, mediaţia simbolurilor, universalii transculturale, Eul trancendent, eonii din lumea sensibil-spirituală. Şi-a împlinit doriţele călătoriei documentare prin India şi Tibet. Întreţine contacte permanente cu iluminaţi din reputate Cancelarii creştine din Sfântul munte Athos, Institutul biblic USA, Academia regală din Marea Britanie, Lamaserii tibetane, Ashrame indiene.

Aprecieri literare la adresa domnului Nicolae N. Negulescu:

Printr-o scrisoare din 30 iunie 2008, primită de la Palatul Elisabeta, Majestatea Sa Mihai I, Regele Romaniei, l-a felicitat pe poetul N. N. Negulescu prin Secretarul sau Executiv Alice Ionescu, pentru publicarea volumului de poeme ,,Ochiul de foc”.

În anul 2007, volumul ,,Lacrimi de diamant” a fost aureolat în spaţiile consacrate ale celor două celebre biblioteci: ,,Fundaţia Nobel” şi ,,Institutul Herder”.

Premiul Virtutea Literară - a mai fost acordat doamnei Doina Drăguţ şi domnului Janet Nică. Cei doi, împreună cu Nicolae N. Negulescu, formează trioul colectivului de redacţie al revistei de cultură universală Constelaţii diamantine.

Câteva cuvinte despre scriitoarea Doina Drăguţ:Născută în 28 octombrie 1953, Doina Drăguţ a făcut clasele elementare în satul Siliştea Crucii - Dolj, iar liceul l-a făcut la Craiova, la Liceul ,,Carol I”. Apoi a urmat Facultatea de Matematică, din Craiova. Ulterior a absolvit studii postuniversitare: specializare în ingineria de sistem (soft), Bucureşti.

Debutul literar şi l-a făcut în revista Luceafărul cu volumul de poezii Ceasuri de îndoieli, în anul 1994.

A colaborat la Luceafărul, România literară, Ramuri, Mozaicul, Lamura, Autograf MJM, Scrisul românesc, Poesis, Familia, Gazeta matematică, Rebus etc.

Volume publicate:

- Volumul de poezii Ceasuri de îndoieli, prefaţă Ovidiu Ghidirmic, Editura Spirit românesc, Craiova, 1994.

- Volumul de eseuri Arabescuri, publicat de Editura Spirit românesc, Craiova, 1995.

- Volumul de poezii Detaşare într-un spaţiu dens, publicat de Editura Spirit românesc, Craiova, 1995.

- Volumul de eseuri asupra individualităţii destinului în artă intitulat: Individualitatea destinului, apărut la Editura Spirit românesc, Craiova, 1996.

- Volumul de poezii Spaţiul din nelinişti (ref. cop. IV: Constanţa Buzea, Ovidiu Ghidirmic), apărut la Editura Scribul din Slatina, 1998.

- Volumul de poezii Ochiul de lumină (prefaţă Constantin Dumitrache, postfaţă de George Sorescu, Ovidiu Ghidirmic, C.M. Popa, apărut la Editura Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2000.

- Romanul-jurnal Suferinţele unui redactor, (prefaţă de prof. Ion N. Dincă), apărut la Editura ALMA, Craiova, 2006.

Doina Drăguţ se dedică jurnalismului, informându-şi cititorii prin ştirile de ziar, făcându-şi meseria cu aceeaşi dezinvoltură, indiferent dacă este vorba despre o cronică plastică, literară sau chiar eseuri.

Este membră a Ligii Scriitorilor Români, a Societăţii Scriitorilor Olteni şi a The Paradoxist Literary Movement Association, secretar general de redacţie la revista Lege şi Fărădelege şi redactor-şef adjunct la revista de cultură Literaria a Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor Români. Din septembrie 2010 este fondator şi redactor-şef al revistei de cultură universală „Constelaţii diamantine”, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români.
În adresa Ligii Scriitorilor Români cu nr. 654/2011, se menţionează: ,,Cu ocazia împlinirii unui an de când coordonaţi apariţia revistei Constelaţii diamantine şi pentru activitatea dumneavoastră îndelungată dedicată creaţiei literare, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor a hotărât să vă acorde VIRTUTEA LITERARĂ, cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre, alături de urarea de a fi şi în continuare activă în domeniul creaţiei literare pentru propăşirea culturii române.” Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A.R.A)

Scriitorului Janet Nică s-a născut la 12 mai 1948 în comna Ostroveni, judeţul Dolj.
Este profesor de franceză în această localitate şi în oraşul Bechet. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Craiova, promoţia 1971. Până în 2010 a fost preşedinte al cenaclului ,,Comuna literară Bechet”, redactor la revistele ,,Lamura”, ,,Sfârşit de mileniu” şi ,,Mileniu” din Craiova. Este secretar general de redacţie şi membru fondator al revistei de cultură universală „Constelaţii diamantine” din Craiova.

Fondator al revistei ,,Cadran universitar” a Universităţii din Craiova, 1968; Membru al Societătii Scriitorilor Olteni din 2000;

A debutat cu poezie în revista „Ramuri”, 1967.

A publicat mai multe volume, din care amintim:

- Semănătorul de limite, 1981,

Cocheta pasăre din ochi, 1995,

Testamentul vesel, 1997,

Shinto - calea zeilor, 1998,

Crily - floare de lotus, 2000,

Pulsatoria – sonet glosă, 2001 şi

Năstruşnicitelnic – roman postmodernist în

Activitate literară:

Debut cu poezie ìn revista "Ramuri", 1967;

Poezii si eseuri publicate ìn revistele:

,,Ramuri”, ,,Luceafărul” , ,,Contemporanul”, ,,Convorbiri literare”, ,,Familia”, ,,Tibiscus” (Serbia-Muntenegru), ,,Dorul” (Danemarca), ,,Glasul natiunii” (Republica Moldova), ,,Sfârsit de mileniu”, ,,Mileniu”, ,,Ratiunea”, ,,Mozaicul”, ,,Arca lui Noe”, ,,Lamura”, ,,Dacia literară", "Monitorul de Valcea", "Cuvântul libertătii", "Mesagerul Olteniei”, ,,Autograf MJM”, ,,Semne”, ,,Fereastra”;

Janet Nică - este poet aparţinând curentului paradoxist. Semnează în mai multe antologii publicate la Craiova, Cluj, Botoşani şi Petroşani, între anii 1993 şi 2004.

De-a lungul timpului, poetului şi criticului Janet Nică a obţinut mai multe diplome de excelenţă şi premii pentru proză, poezie şi critică literară:

- Premiul II pentru proză umoristică şi Premiul III pentru epigramă la Festivalul Naţional de Umor ,,Oltenii şi restul lumii” din Slatina în octombrie 2008, dar şi Ordinul Ziariştilor ,,Clasa de argint” pentru realizări deosebite în presa şi cultura din România, la 28 octombrie 2006…

 

 Premiul pentru poezie al revistei "Familia" la Festivalul "Vasile Lucaciu", Baia-Mare, 1980;

- Premiul I pentru  critica literara la Festivalul "Porni Luceafarul", Botosani, 1986;

- Premiul Cotidianului  "Cuvantul libertatii" pentru poezie la concursul "Elena Farago", 1992;

- Premiul revistei "Convorbiri literare" pentru eseu la Festivalul "Porni Luceafarul" - Botosani, 2003;

- Premiul revistei "Dacia literara" pentru eseu la Festivalul "Porni Luceafarul", Botosani, 2004;

- Premiul revistei  "Semne"  pentru eseu la Festivalul  "Porni Luceafarul", Botosani, 2006;

- Premiul I pentru proza la "Concursul National de Literatura AGATHA GRIGORESCU BACOVIA", Mizil, 5 oct. 2007;

- Revista  Lamura  acorda  Premiul  Al. Macedonski  profesorului  Janet Nica, poet  si critic literar, primarul Comunei  Literare    Bechet,  judetul Dolj,  pentru  prospetimea  si  fervoarea spiritului  sau  oltenesc  si  sustinerea  celui mai  longeviv cenaclu    satesc, "Clepsidre", aflat in cel de-al patrulea deceniu de activitate. Craiova, 11.12.2007.

- Premiul "Grigore Tocilescu" pentru epigrama la Festivalul National de poezie, epigrame, calambururi "Romeo si Julieta".
  Mizil, Editia I, 30 ianuarie 2008.

- Premiul I pentru epigrama la Festivalul Concurs de creatie umoristica AL.C.CALOTESCU-NEICU, Turceni, 26 aprilie, 2009

 

- "Diploma de excelenta" conferita de revista "Lamura" pentru activitatea literara, 2005;

- "Diploma de excelenta" conferita de revista "Ratiunea" pentru misiunea nobila a actului de cultura in calitatea de presedinte al cenaclului "Comuna Literara Bechet", 2005;

- "Diploma de excelenta" conferita de "Asociatia Culturala Autograf MJM" pentru intreaga activitate culturala depusa, cu ocazia implinirii a 35 de ani de functionare a cenaclului "Comuna Literara Bechet", 2005;

- Diploma si titlul de "Cetatean de Onoare al orasului Bechet" acordate de Primaria Bechet si de Consiliul Local Bechet, pentru activitatea culturala depusa in slujba acestui oras, 2005.

- Ordinul Ziaristilor  "Clasa de argint" pentru realizari deosebite in presa si cultura din  Romania, 28 octombrie 2006;

- Diploma conferita de  International Association of Paradoxism, 2007;

- Diploma si premiul I pentru proza la "Festivalul National de Creatie Literara Agatha  Grigorescu Bacovia", Mizil, octombrie, 2007;

- Fundatia SCRISUL ROMANESC confera DIPLOMA DE EXCELENTA domnului profesor JANET NICA, poet, eseist, epigramist, presedinte al Cenaclului COMUNA LITERARA BECHET, pentru remarcabila sa activitate desfasurata in invatamantul public, literatura si publicistica, pentru raspandirea culturii in mediul rural, membru fondator al CENACLULUI EPIGRAMISTILOR OLTENI. Craiova, 4 aprilie 2008;

- Cenaclul  Epigramistilor  Olteni, Revista  "Cugetul"  confera  DIPLOMA DE  EXCELENTA  Domnului  JANET  NICA, profesor,  poet,  eseist,  epigramist, presedinte al Cenaclului COMUNA LITERARA BECHET, membru al  Societatii Scriitorilor Olteni,  membru fondator al Cenaclului Epigramistilor Olteni,  Cetatean de Onoare al orasului Bechet, colaborator al revistei CUGETUL, pentru intreaga sa activitate, cu prilejul implinirii a 60 de ani de viata.

- DIPLOMA pentru epigrama, conferita de Cenaclul Umoriştilor Sibieni  "Nicolaus Olahus" la editia a IX-a a Festivalului National de Epigrama, iunie 2009;

- DIPLOMA ANIVERSARA acordata de Asociatia Epigramiştilor Clujeni  SATIRICON pentru contributia deosebita la evolutia epigramei clujene, Cluj-Napoca, 27 noiembrie 2009;

- PLACHETA DE MERIT conferita de Fundatia pentru Apararea  Drepturilor Omului, Craiova, pentru întreaga activitate, 7 ianuarie 2010.

 

În adresa Ligii Scriitorilor Români, se menţionează: ,,Cu ocazia împlinirii unui an de când coordonaţi apariţia revistei Constelaţii diamantine şi pentru activitatea dumneavoastră îndelungată dedicată creaţiei literare, Comitetul Director al Ligii Scriitorilor a hotărât să vă acorde Virtutea Literară,cea mai înaltă distincţie a organizaţiei noastre, alături de urarea de a fi şi în continuare activă în domeniul creaţiei literare pentru propăşirea culturii române.” Al. Florin Ţene, Preşedinte, Membru corespondent al Academiei Române Americane. (A.R.A)

Îi felicit pe cei trei scriitori olteni pentru cea mai înaltă distincţie a literaturii române - Premiul Virtutea Literară. Sănătatea să le fie toiag, iar muza să-i însoţească mereu prin lumea scrisului!

A consemnat pentru dumneavostră din Craiova - România, scriitoarea Georgeta Nedelcu.

Vizualizări: 36

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cenaclul "Sunetul muzicii" !

Alătură-te reţelei Cenaclul "Sunetul muzicii"

Parteneri

Suflet si spirit de mediator

 ADEVǍRUL

ADVOCACY GRUP SEBES

advocacy.sebes@yahoo.com

                

ECHIPA

VIRGINIA - SMARANDITA BRAESCU


  

si PETRU FAGARAS,  creatorii retelei, administratori principali

 

NICK IOSUB

Administrator activitate

 

MARIANA DUMITRAN

Comentator texte

Activitatea Recentă

Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Irina Lucia Mihalca
ieri
Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Dana Andreea
Sâmbătă
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Visul nostru a utilizatorului CIOBOTARIU MARIA
Apr 30
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Nimeni si nimic a lui zaxa monica
Apr 30
CIOBOTARIU MARIA a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog MĂŞTILE a utilizatorului Mihaela Moşneanu
Apr 30
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog MĂŞTILE a lui Mihaela Moşneanu
Apr 30
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Yin și Yang a lui zaxa monica
Apr 30
Utilizatorului CIOBOTARIU MARIA îi place postarea pe blog Mai cred a lui zaxa monica
Apr 30
Pictograma profiluluiPetrica Fagaras i-a dăruit un cadou utilizatorului Emanuel Pope
Apr 30
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Yin și Yang a lui zaxa monica
Apr 29
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Mai cred a lui zaxa monica
Apr 29
zaxa monica a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog " A fost odată..." a utilizatorului zaxa monica
Apr 28
zaxa monica şi CIOBOTARIU MARIA sunt acum prieteni
Apr 28
Postări de log efectuate de zaxa monica
Apr 28
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog MĂŞTILE a lui Mihaela Moşneanu
Apr 26
Postare de log efectuată de Mihaela Moşneanu
Apr 24
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Nimeni si nimic a lui zaxa monica
Apr 23
Utilizatorului blaga valeriu-catalin îi place postarea pe blog Nimeni si nimic a lui zaxa monica
Apr 23
Postare de log efectuată de zaxa monica
Apr 22
Utilizatorului Petrica Fagaras îi place postarea pe blog Visul nostru a lui CIOBOTARIU MARIA
Apr 22

Forum

Nu v-am uitat dragii mei! De aceea, iata, va dedic "raiul lacrimei" mele de pe "plaiul meu românesc"!

Începută de Maria CROCY în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 4 Răspunsuri

Azi am gasit un mesaj, care mi-a provocat subit o durere.Indragita scriitoare,  Viorela Codreanu mi-a trimis un mesaj : "Ne-ati uitat cu totul ???" Desi…Continuare

Cuvinte cheie : ţară, cuvânt, iubire

Cura de gândire

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Apr 25, 2018. 23 Răspunsuri

 Apa are propria-i inteligență : sapă maluri;  hrănește; spală și înmoaie; debordează lin sau sălbatic; vindecă boli; evaporă și ascultă muzică (numai simfonie). Succederea unor emoții intense aduc…Continuare

Cuvinte cheie : crocy, maria, conștiință

Geometria cunoașterii (după „Ascunde poete întristarea” de Emanuel Pope)

Începută de Maria CROCY în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Maria CROCY Oct 26, 2015. 15 Răspunsuri

Axă : cer –apă –pământ.Meridian – cuvânt necunoscut din unghi drept.Linia – curbă întinsă,…Continuare

Cuvinte cheie : întristarea, poete, ascunde

SUFLETE BĂTRÂNE!

Începută de Smeu-Mare Elena în Neîncadrat în categorii. Cel mai recent răspuns de Smeu-Mare Elena Dec 31, 2014. 4 Răspunsuri

SUFLETE BĂTRÂNE!Citesc Fie cuvintele unui filosof anonim, Fie frica din ochiul omenesc Care vede ce prompt îmbătrânim!Noi, Muritorii, trăim şi mult, dar şi puţin, Pe când cei pe dinăuntru goi Trăiesc…Continuare

DEFINIŢIE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Oct 26, 2015. 4 Răspunsuri

Iubirea ta... albă pasăre,minusculă,rotindu-se concentric în făptura mea.Iubirea mea...întinderea albastră,scăldând plaja sufletului tău,cu nisipuri aurii mişcătoare...Continuare

JUSTIFICARE

Începută de emilia popescu rusu în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Aug 16, 2016. 4 Răspunsuri

Un fior străbate fiinţa,nostalgii şi-au făcut cuib în suflet,tristeţi...visări... cu chip de poezie,o pală de lumină înaripează clipa.Viaţa îşi deapănă firul...lumea de rostu-i îşi vedenumai…Continuare

PRIMĂVARA

Începută de Elena Buldum în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Dumitran Apr 14, 2017. 3 Răspunsuri

Poema curt d’ELENA BULDUM traduït del romanés al català per PERE BESSÓestació de primaveraen les galtes rogesbotons de peoniesllagrimegenla rosada del matí***anotimp de primăvarăîn obraji roșiiboboci…Continuare

Zburați cu propriile voastre aripi

Începută de Bota Claudia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Bota Claudia Iun 13, 2016. 3 Răspunsuri

Zburați cu propriile voastre aripiAutor: Claudia BotaZburați mereu în largul vieții,Cu…Continuare

Cuvinte cheie : zbor, aripi, poezie

Iarna

Începută de Mariana Bendou în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Mariana Bendou Dec 26, 2014. 2 Răspunsuri

Iarnã, du-te!…Continuare

Cuvinte cheie : 2014, Bendou, Mariana, iarna

UMĂRUL TĂU

Începută de Aida Zaharia în Exemplu de Titlu. Cel mai recent răspuns de Aida Zaharia Feb 8, 2014. 2 Răspunsuri

Colorează-mi viselecu mănunchiuri de stele,adunate din abisul întunecat al nopțilorcând stau cu ochii pironițiîn neantCăutându-mi punctul de sprijinde care să mă agăț,de care să mă avântsă merg mai…Continuare

© 2021   Created by Petru Făgăraş.   Oferit de

Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor