Videoclipurile lui Irina Lucia Mihalca (Cenaclul "Sunetul muzicii") - Cenaclul "Sunetul muzicii" 2021-04-13T01:07:42Z http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=0rj058ye65054&rss=yes&xn_auth=no SARUTUL LACRIMII TALE - versuri IRINA LUCIA MIHALCA tag:lucianblaga-sebes.ning.com,2019-03-03:5421153:Video:232983 2019-03-03T09:34:13.717Z Irina Lucia Mihalca http://lucianblaga-sebes.ning.com/profile/IrinaMihalca <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/sarutul-lacrimei-tale-versuri-irina-lucia-mihalca"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250080512?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Sărutul lacrimii tale<br></br> <br></br> – Nimic nu mă răvăşeşte mai mult<br></br> ca zâmbetul tău! îmi spui.<br></br> Aerul tremură, stelele cad<br></br> şi luna luminează<br></br> de bucuria ta<br></br> care se-agaţă<br></br> de un mugur de speranţă<br></br> cuibărit în crăpăturile insulei noastre,<br></br> în timp ce-mi aştepţi cuvintele<br></br> ce vor pluti<br></br> în ritmul bătăilor… <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/sarutul-lacrimei-tale-versuri-irina-lucia-mihalca"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250080512?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />Sărutul lacrimii tale<br /> <br /> – Nimic nu mă răvăşeşte mai mult<br /> ca zâmbetul tău! îmi spui.<br /> Aerul tremură, stelele cad<br /> şi luna luminează<br /> de bucuria ta<br /> care se-agaţă<br /> de un mugur de speranţă<br /> cuibărit în crăpăturile insulei noastre,<br /> în timp ce-mi aştepţi cuvintele<br /> ce vor pluti<br /> în ritmul bătăilor de inimă,<br /> prin liniştea de a şti<br /> că dragostea nu va trece...<br /> – o floare dorită ce se deschide<br /> pentru a ne dezvălui nectarul vieţii –<br /> Mercur volatil prin coridorul timpului,<br /> inima departe îţi fuge<br /> să mă cuprinzi.<br /> Emoţiile îţi sunt unde<br /> care-ţi electrocutează corpul.<br /> Nu ai mai simţit asta parcă niciodată,<br /> abia dacă-ţi mai întrezăreşti paşii,<br /> ştii că sunt<br /> un strigăt al sufletului tău,<br /> singurul semn este cel al tăcerii.<br /> Vântul serii ne-a risipit cântecul<br /> şi-o primă stea urcă treptele templului.<br /> – Pot să te sărut cu lacrima mea,<br /> pe flori şi pe buze,<br /> să-ţi gust adierea viselor<br /> care m-au răscolit? mă întrebi,<br /> prin ploaia de lumină<br /> ce curge<br /> în spirale, peste noi.<br /> Totul în tine se împrăştie.<br /> Parcă nu mai există nicio ordine.<br /> Lumea ţi-e smulsă<br /> din temelii peste măsura trăirii.<br /> Curgerea ta prin lumea viselor<br /> îţi sfâşie orice linişte,<br /> acea curgere a trăirilor<br /> atât de uşoară<br /> şi totuşi atât de puternică,<br /> încât nu ştii niciodată<br /> când ai mai făcut un pas.<br /> Trupurile noastre unite<br /> plutesc în derivă printre constelaţii,<br /> acea fericire prin care<br /> îmbrăţişaţi coborâm împreună<br /> în cursuri mari de apă.<br /> <br /> 4 februarie 2014<br /> Irina Lucia Mihalca O poveste, o stare, o emoţie, un vis (A story, a state, an emotion, a dream) tag:lucianblaga-sebes.ning.com,2019-03-03:5421153:Video:233052 2019-03-03T09:32:12.222Z Irina Lucia Mihalca http://lucianblaga-sebes.ning.com/profile/IrinaMihalca <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/o-poveste-o-stare-o-emo-ie-un-vis-a-story-a-state-an-emotion-a"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250071511?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Omul in maretie isi realizeaza mizeria si invers. “în om se găseşte un câmp de luptă pe care se înfruntă agonic măreţia şi mizeria, fără o victorie totală a uneia dintre părţi.” Blaise Pascal.<br></br> Un audiofotomontaj de Ben Todica la versurile poetului IRINA LUCIA MIHALCA.<br></br> <br></br> O poveste, o stare, o emoţie, un vis<br></br> <br></br> O… <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/o-poveste-o-stare-o-emo-ie-un-vis-a-story-a-state-an-emotion-a"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250071511?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />Omul in maretie isi realizeaza mizeria si invers. “în om se găseşte un câmp de luptă pe care se înfruntă agonic măreţia şi mizeria, fără o victorie totală a uneia dintre părţi.” Blaise Pascal.<br /> Un audiofotomontaj de Ben Todica la versurile poetului IRINA LUCIA MIHALCA.<br /> <br /> O poveste, o stare, o emoţie, un vis<br /> <br /> O poveste poate continua<br /> şi-n alte locuri sau timpuri!<br /> <br /> Un gând alb în delirul literelor ~<br /> Oare, unde duc urmele<br /> paşilor noştri pierduţi în ceaţă,<br /> în întinderile zăpezilor imaculate?<br /> <br /> Ce departe, dansul argintiu al fulgilor pe gene,<br /> crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate!<br /> Ce departe, îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor,<br /> ce departe, florile de gheaţă desenate pe geamuri!<br /> <br /> Sufletul este în căutarea perechii sale,<br /> negăsindu-l pe pământ,<br /> în Cer, printre îngeri, îl caută.<br /> Tac cuvintele între noi, tac şi plâng,<br /> Vor mai vorbi vreodată?<br /> <br /> Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi!<br /> Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc.<br /> Dacă eşti în gândul cuiva<br /> ceva din tine s-a transferat acolo!<br /> În perle rotunde se preschimbă toate picăturile,<br /> în depărtate amintiri<br /> crengile sălciilor plângătoare se leagănă.<br /> <br /> Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă,<br /> viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis!<br /> <br /> 4 septembrie 2011<br /> <br /> Irina Lucia Mihalca<br /> <br /> -----------------<br /> <br /> A story, a state, an emotion, a dream<br /> ~*~<br /> A story can go on<br /> in other places or times too!<br /> A white thought in the delusion of the letters ~<br /> Where are going<br /> our footsteps lost in the fog,<br /> in the plains of immaculate snow?<br /> <br /> How far away, the silver dance of the flakes on the genes,<br /> a shroud of stories from the breath of the gone souls!<br /> How far away, the angels leave the wings impressions,<br /> how far away, the ice flowers drawn on the windows!<br /> <br /> The soul is looking for its mate,<br /> not finding it on the ground,<br /> in Heaven, among the angels, he seeks it.<br /> So the words between us, silence and cry,<br /> Will they ever talk again?<br /> <br /> They are in us, they who are gone, they who are present!<br /> Glows of light from the wormy past glow.<br /> If you're in someone's mind<br /> something from you has been transferred there!<br /> In round pearls, all the drops are changed,<br /> in distant memories<br /> the branches of crying shallows swing.<br /> <br /> Like the dream from a dream, like the eye of the tear,<br /> life is a story, a state, an emotion, a dream! LIFE RUNS THROUGH TIME - a Ben Todica clip, text I.L.Mihalca, music Caro Emerald tag:lucianblaga-sebes.ning.com,2019-03-03:5421153:Video:232981 2019-03-03T09:30:09.902Z Irina Lucia Mihalca http://lucianblaga-sebes.ning.com/profile/IrinaMihalca <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/life-runs-through-time-a-ben-todica-clip-text-i-l-mihalca-music"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250061946?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Life runs through time, but time has its own time<br></br> <br></br> I, you, here, there,<br></br> round pirouette, in dance steps, scattering thrills.<br></br> In the dream’s breeze, the sigh is the song.<br></br> <br></br> Through the scattered leaves of autumn<br></br> you listen to the flow of time, from the ancient amphora<br></br> sip the song - delicate… <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/life-runs-through-time-a-ben-todica-clip-text-i-l-mihalca-music"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250061946?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />Life runs through time, but time has its own time<br /> <br /> I, you, here, there,<br /> round pirouette, in dance steps, scattering thrills.<br /> In the dream’s breeze, the sigh is the song.<br /> <br /> Through the scattered leaves of autumn<br /> you listen to the flow of time, from the ancient amphora<br /> sip the song - delicate chrism -<br /> drunk of night shadows, emotion stolen from the stars.<br /> <br /> By the night shrouded in the spell,<br /> a hand comforting pillow,<br /> a blue butterfly breathing...<br /> <br /> A solar loneliness sprang up the words,<br /> deeply penetrate into the breath of a common time,<br /> seems to sew us with each other,<br /> in the cardinal points of the heart.<br /> Foggy is everything,<br /> something was lost, there, in the wind.<br /> Nothing moves the pain, like a peaceful lake.<br /> <br /> Life is flowing through time and time has its own time!<br /> Labyrinth is life, the labyrinth is death,<br /> corridors invaded by other corridors<br /> which go nowhere,<br /> the cloth of life does nothing,<br /> the millenaries themselves live in the deep!<br /> <br /> The mistress of man is life, her surprises,<br /> slices of almond cake,<br /> sometimes sweet, sometimes bitter.<br /> A paradise we do not see<br /> goes right by<br /> our hands, to the dream of a passion.<br /> <br /> You know what you're living right now<br /> depends on occasional encounters? Over the years,<br /> the present moment will, in turn, be a random oblivion.<br /> <br /> On the wave of the pair of souls, the shadows are angels,<br /> when they are no longer in the matter,<br /> they are looking for other times,<br /> angels waiting quietly for our encounter,<br /> our reunion.<br /> <br /> Nothing here, just the silence flowing out of the vaults...<br /> <br /> Viaţa se scurge prin timp, iar timpul îşi are timpii lui<br /> <br /> Eu, tu, aici, acolo,<br /> rotunde piruete, în paşi de dans, împrăştie fiori,<br /> în adierea visului, suspin e cântecul.<br /> <br /> Prin frunzele risipite de toamnă<br /> asculţi curgerea timpului, din amfora antică<br /> sorbi melodia - delicat mir -<br /> beţie a umbrelor nopţii, emoţie furată din astre.<br /> <br /> Prin noaptea-nvăluită în vrajă,<br /> o mână mângâie perna,<br /> un fluture albastru adie...<br /> <br /> O însingurare solară răsfiră cuvintele,<br /> adânc pătrund în respiraţia unui timp comun,<br /> pare să ne coase, unul de altul,<br /> în punctele cardinale ale inimii.<br /> Estompat este totul,<br /> ceva s-a pierdut, acolo, în vânt.<br /> Nimic nu mişcă durerea, asemeni unui lac liniştit.<br /> <br /> Viaţa se scurge prin timp, iar timpul îşi are timpii lui!<br /> Labirint este viaţa, labirint este moartea,<br /> coridoare invadate de alte coridoare<br /> ce nu duc nicăieri,<br /> pânza vieţii nu derulează nimic,<br /> mileniile însele trăiesc în adâncuri!<br /> <br /> Stăpâna omului este viaţa, surprizele ei,<br /> feliile tortului de migdale,<br /> când dulci, când amare.<br /> Un paradis pe care nu-l vedem<br /> trece prin dreptul<br /> mâinilor noastre, spre visul unei patimi.<br /> <br /> Ştii că ceea ce trăieşti în clipa asta<br /> depinde de întâlniri întâmplătoare? Peste ani,<br /> clipa prezentă va fi, la rândul ei, o uitare întâmplatoare.<br /> <br /> Pe unda sufletelor pereche, umbrele sunt îngeri,<br /> când ele nu mai sunt locaţii în materie<br /> îşi caută alţi timpi,<br /> îngeri care aşteaptă cuminţi regăsirea,<br /> reîntâlnirea cu noi.<br /> <br /> Nimic aici, doar tăcerea ce curge din bolţi... Tu... Eu, de BEN TODICA, versuri Irina Lucia Mihalca, muzica Caro Emerald tag:lucianblaga-sebes.ning.com,2019-03-03:5421153:Video:232979 2019-03-03T09:28:46.932Z Irina Lucia Mihalca http://lucianblaga-sebes.ning.com/profile/IrinaMihalca <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/tu-eu-de-ben-todica-versuri-irina-lucia-mihalca-muzica-caro"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250055889?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>Audiofotomontaj de Ben Todica la versurile poetului IRINA LUCIA MIHALCA pe muzica artistului CARO EMERALD.<br></br> You... Me – Irina Lucia Mihalca<br></br> Translation: Cosmina Simona Mihalca<br></br> <br></br> We are sliding like two illusions,<br></br> Same in thought and never seeing each other,<br></br> Crossing the same wave, swimming in the fields from the… <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/tu-eu-de-ben-todica-versuri-irina-lucia-mihalca-muzica-caro"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250055889?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />Audiofotomontaj de Ben Todica la versurile poetului IRINA LUCIA MIHALCA pe muzica artistului CARO EMERALD.<br /> You... Me – Irina Lucia Mihalca<br /> Translation: Cosmina Simona Mihalca<br /> <br /> We are sliding like two illusions,<br /> Same in thought and never seeing each other,<br /> Crossing the same wave, swimming in the fields from the dream<br /> And her flames in our face are growing...<br /> <br /> Beyond the wallow of the canes, beyond the stones,<br /> Only the force of loneliness in the smell of wind and grass...<br /> <br /> Easy is your name, like the sea,<br /> Everything start with the sea, that wild sea,<br /> Calm, but unstoppable in the deep!<br /> A seashore on which the waves<br /> Are breaking in thousand of pieces-destiny!<br /> <br /> I know that if you would hold my hand you would be happy,<br /> I know that if I saw you, I would cry...<br /> <br /> You...Me<br /> Night poem floating in a dream<br /> Without knowing how my tear would make you whole<br /> And the death would smell of willow,<br /> Always too late,<br /> Always too early...<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tu... Eu - Irina Lucia Mihalca<br /> <br /> Alunecăm ca două iluzii,<br /> Suntem în acelaşi gând şi nu ne vedem,<br /> Traversăm aceeaşi undă scăldată-n câmpiile din vis<br /> Şi flăcările ei în faţa noastră se înalţă....<br /> <br /> Dincolo de tânguirea trestiilor, dincolo de pietre,<br /> Doar forţa singurătăţii în mireasma vântului şi a ierbii...<br /> <br /> Uşor ţi-e numele, ca briza mării,<br /> Totul începe cu marea, acea sălbatică mare,<br /> Calmă, dar în adâncuri de nestăvilit!<br /> Un ţărm de mare pe care valurile<br /> Se sparg în mii de bucăţi-destin!<br /> <br /> Ştiu că dacă mi-ai strânge mâna ai fi fericit,<br /> Ştii că dacă te-aş zări aş plânge...<br /> <br /> Tu... Eu<br /> Poem nocturn plutind într-un vis,<br /> Fără a şti cum lacrima mea te-ar reda întreg<br /> Iar moartea ar mirosi a salcie,<br /> Mereu prea devreme,<br /> Mereu prea târziu... IRINA LUCIA MIHALCA - Miracolul primăverii tag:lucianblaga-sebes.ning.com,2019-03-03:5421153:Video:233050 2019-03-03T09:25:02.246Z Irina Lucia Mihalca http://lucianblaga-sebes.ning.com/profile/IrinaMihalca <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-miracolul-prim-verii"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250038124?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />versuri - Irina Lucia Mihalca muzica - Tevo - ”Vexento” MIRACOLUL PRIMĂVERII Mai paşnic decât o piatră ce doarme de sute de ani, vei începe să simţi roua dur... <a href="http://lucianblaga-sebes.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-miracolul-prim-verii"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/1250038124?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />versuri - Irina Lucia Mihalca muzica - Tevo - ”Vexento” MIRACOLUL PRIMĂVERII Mai paşnic decât o piatră ce doarme de sute de ani, vei începe să simţi roua dur...